Dla szkół

Zapraszamy całe klasy na wyjątkowe zajęcia sportowe!

Zajęcia na ścianie wspinaczkowej mają za zadanie zachęcić dzieci do udziału w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport, naukę praktycznego zastosowania zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej, a także praktykowanie zachowań prozdrowotnych. Podczas wspinaczki realizuje się kształcenie dzieci i młodzieży w czterech obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym oraz poznawczym.

Rozwój

Fizyczny

Podczas wspinaczki dzieci i młodzież wykonują ćwiczenia zwiększające wytrzymałość tlenową oraz ćwiczenia kształtujące i wzmacniające mięśnie posturalne (pleców, brzucha) oraz mięśnie rąk i nóg. Ćwiczenia te kształtują także koordynację ruchową i poczucie równowagi. Podczas rozgrzewki i kończących ćwiczeń rozciągających uczniowie wykonują ćwiczenia wzmacniające mięśnie antagonistyczne, rozciągające i relaksacyjne oraz zwiększające gibkość dolnego odcinka kręgosłupa.

Rozwój

Emocjonalny

Uczestnicy uczą się panować nad swoimi emocjami – strachem przed wysokością i przestrzenią.

Rozwój

Społeczny

Kształtuje się poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo kolegów oraz umiejętność pracy w grupie.

Rozwój

Poznawczy

Uczniowie poznają nowy sport i uczą się bezpiecznie korzystać ze specjalistycznego sprzętu wspinaczkowego i nowych dla nich urządzeń sportowych. Poznają specyfikę wspinaczki oraz zasady bezpieczeństwa podczas zajęć.

Zajęcia wspinaczkowe są świetną alternatywą dla standardowych lekcji wychowania fizycznego. Prowadzimy zajęcia dla następujących etapów nauczania:

  • edukacja wczesnoszkolna – klasy I-III szkoły podstawowej
  • klasy IV-VIII szkoły podstawowej
  • szkoły ponadpodstawowe

Na ścianie wspinaczkowej Wrocławskiego Ośrodka Wspinaczkowego Zerwa przygotowanych jest wiele dróg dla osób, które wcześniej nie miały styczności ze wspinaniem. Na czas zajęć wspinaczkowych wypożyczamy uczestnikom niezbędny sprzęt oraz zapewniamy opiekę doświadczonej kadry instruktorskiej.

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w trzech wariantach:

  • Warsztaty wspinaczkowe – zajęcia fizyczne z krótkim wstępem teoretycznym dotyczącym BHP na zajęciach – całość 2 godziny lekcyjne (1,5 godz. zegarowej).
  • Warsztaty wspinanie i przyroda – 3 godziny lekcyjne czyli 1,5 godz. zajęć fizycznych na ścianie wspinaczkowej oraz 45 minut zajęć teoretycznych w formie warsztatów (quizy, kalambury, zajęcia praktyczne).
  • Cykliczne zajęcia wychowania fizycznego – zajęcia 1 raz w tygodniu – 2 godziny lekcyjne (1,5 godz. zegarowej) z realizacją programu nauki wspinania od A do Z.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO SPRÓBOWANIA, CZYM JEST WSPINACZKA!

MASZ PYTANIA?

CHCESZ ZAREZERWOWAĆ ZAJĘCIA?