Dla szkół

Zapraszamy całe klasy na wyjątkowe zajęcia sportowe!

Zajęcia na ścianie wspinaczkowej mają za zadanie zachęcić dzieci do udziału w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport, naukę praktycznego zastosowania zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej, a także praktykowanie zachowań prozdrowotnych. Podczas wspinaczki realizuje się kształcenie dzieci i młodzieży w czterech obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym oraz poznawczym.

Rozwój

Fizyczny

Podczas wspinaczki dzieci i młodzież wykonują ćwiczenia zwiększające wytrzymałość tlenową oraz ćwiczenia kształtujące i wzmacniające mięśnie posturalne (pleców, brzucha) oraz mięśnie rąk i nóg. Ćwiczenia te kształtują także koordynację ruchową i poczucie równowagi. Podczas rozgrzewki i kończących ćwiczeń rozciągających uczniowie wykonują ćwiczenia wzmacniające mięśnie antagonistyczne, rozciągające i relaksacyjne oraz zwiększające gibkość dolnego odcinka kręgosłupa.

Rozwój

Emocjonalny

Uczestnicy uczą się panować nad swoimi emocjami – strachem przed wysokością i przestrzenią.

Rozwój

Społeczny

Kształtuje się poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo kolegów oraz umiejętność pracy w grupie.

Rozwój

Poznawczy

Uczniowie poznają nowy sport i uczą się bezpiecznie korzystać ze specjalistycznego sprzętu wspinaczkowego i nowych dla nich urządzeń sportowych. Poznają specyfikę wspinaczki oraz zasady bezpieczeństwa podczas zajęć.

Zajęcia wspinaczkowe są świetną alternatywą dla standardowych lekcji wychowania fizycznego. Prowadzimy zajęcia dla następujących etapów nauczania:

  • edukacja wczesnoszkolna – klasy I-III szkoły podstawowej
  • klasy IV-VIII szkoły podstawowej
  • szkoły ponadpodstawowe

Na ścianie wspinaczkowej Wrocławskiego Ośrodka Wspinaczkowego Zerwa przygotowanych jest wiele dróg dla osób, które wcześniej nie miały styczności ze wspinaniem. Na czas zajęć wspinaczkowych wypożyczamy uczestnikom niezbędny sprzęt oraz zapewniamy opiekę doświadczonej kadry instruktorskiej.

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w trzech wariantach:

  • Warsztaty wspinaczkowe – zajęcia fizyczne z krótkim wstępem teoretycznym dotyczącym BHP na zajęciach – całość 2 godziny lekcyjne (1,5 godz. zegarowej).
  • Warsztaty wspinanie i przyroda – 3 godziny lekcyjne czyli 1,5 godz. zajęć fizycznych na ścianie wspinaczkowej oraz 45 minut zajęć teoretycznych w formie warsztatów (quizy, kalambury, zajęcia praktyczne).
  • Cykliczne zajęcia wychowania fizycznego – zajęcia 1 raz w tygodniu – 2 godziny lekcyjne (1,5 godz. zegarowej) z realizacją programu nauki wspinania od A do Z.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO SPRÓBOWANIA, CZYM JEST WSPINACZKA!

MASZ PYTANIA?

CHCESZ ZAREZERWOWAĆ ZAJĘCIA?

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.