Ważne

Dokumenty

Na tej stronie znajdziesz potrzebne zgody, regulaminy i oświadczenia ścianki wspinaczkowej WOW Zerwa dla dzieci i dorosłych we Wrocławiu. Stosując się do załączonych dokumentów dbasz o bezpieczeństwo swoje oraz innych użytkowników ścianki wspinaczkowej WOW Zerwa. Pamiętaj, że osoby niepełnoletnie potrzebują zgody rodziców na imprezy organizowane przez ściankę wspinaczkową. Każda osoba korzystająca z naszej ściany potwierdza odpowiednim oświadczeniem, że zapoznała się z regulaminem i zasadami obowiązującymi na ściance wspinaczkowej WOW Zerwa.